Zameranie a inštalácia DryPol systému
Zameranie a inštalácia DryPol systému

Zameranie a inštalácia DryPol systému

Pýtate sa, ako prebieha zameranie (zistenie vlhkosti) a následná inštalácia odvlhčovacej technológie? V skratke je popis procesu nasledujúci: pred inštaláciou vždy zmeriame mieru vlhkosti v murive a hodnoty zapíšeme do zmluvy. Garantujeme, že vďaka systému DryPol® najneskôr v horizonte 3 rokov dôjde k výraznému poklesu vlhkosti muriva vašej nehnuteľnosti. Inak vám vrátime peniaze za poskytnutý systém odvlhčenia muriva, ktorý od nás máte.

  • Iba západné Slovensko
Zistite viac

Michal Macháč

Expert na vysušování staveb a autor technického řešení

Máte k systému Drypol® nebo k některé službě dotaz?

Spýtajte sa na čokoľvek
Šipka

Zaručujeme, že sa vlhkosť vo vašej domácnosti
dostane na úroveň suchých stien

V opačnom prípade vám vrátime peniaze.

Garance vrácení peněz
1
Žiadny prach a nečistoty
Stačí zapojiť Drypol do elektrickej zásuvky a život v budove sa nezastaví.
2
Spravodlivá cena
Chceme byť cenovo dostupným riešením pre každú domácnosť.
3
3 roky na vrátenie peňazí
Dostatok času na to, aby ste na vlastné oči videli, ako vlhkosť mizne.
4
30 rokov bezplatného servisu
Zabezpečíme, aby vaše zariadenie fungovalo.

Meranie vlhkosti muriva prebieha špeciálnymi kalibrovanými prístrojmi. Meranie vlhkosti muriva sa vykonáva za účasti majiteľa/zástupcu majiteľa, ktorý na správnosť merania dohliada. Dosiahnuté hodnoty po zmeraní vlhkosti muriva vám objasníme a oznámime, vysvetlíme ako je možné prípadný problém riešiť. Meranie vlhkosti muriva sa vykonáva za zodpovedajúcich podmienok, ktoré zaisťujú, že meranie vlhkosti nie je skreslené neštandardnými podmienkami.

Aktuálne vykonávame až do odvolania bezplatné a nezáväzné odborné prehliadky (okrem samoinštalácií) vlhkých stavieb kdekoľvek v ČR a na Slovensku vrátane orientačného, neinvazívneho odporového merania vlhkosti v murive. Vieme, ako presne zmerať vlhkosť vášho muriva, preto nás kontaktujte a detaily doriešime telefonicky alebo mailom.

Presné detaily zamerania budovy, prípravy a inštalácie odvlhčenia sú rozpísané nižšie.

Ako zistiť, že potrebujem meranie vlhkosti muriva?

Možno vás nikdy nenapadlo uvažovať nad tým, ako zmerať vlhkosť múru, pretože ste si istí, že sa vás tento problém netýka. Pri mnohých stavbách sa vlhkosť v murive dlho neprejavuje – a keď sa potom prejaví, môže už byť neskoro. Včasné odhalenie prenikania vlhkosti do steny môže minimalizovať jeho rozsah a náklady na opravu škôd a predísť ďalšiemu poškodeniu stavby. Čo môže byť znamením na to, aby ste meranie vlhkosti muriva bezodkladne vykonali?

Zatuchnutý zápach

Je najčastejšou známkou toho, že vo vašich stenách dochádza k prenikaniu vlhkosti. Zápach plesne alebo hniloby by mal byť vždy považovaný za varovný signál, bez ohľadu na to, že spóry plesní môžu byť zdraviu škodlivé. Pokiaľ si všimnete zápach alebo dokonca viditeľné plesne či hniloby, je meranie vlhkosti muriva najrýchlejším spôsobom, ako problém začať riešiť.

Tmavé škvrny na stenách alebo stropoch

Fľaky na stenách, stropoch a ďalších miestach sú známkou presakujúcej vlhkosti v stenách.

Prítomnosť škodcov

Môže byť jedným z ukazovateľov, že sa v stavbe nachádzajú dostatočne vlhké miesta, ktoré sú pre škodcov ideálne. Pokiaľ sa u vás škodcovia náhle objavili a nedokážete ich prítomnosť vysvetliť inak, neváhajte a objednajte si meranie vlhkosti muriva priamo vo vašom dome.

Prečo je lepšie využiť odborné meranie vlhkosti muriva?

Možno ste si na internete našli návod, ako merať vlhkosť steny alebo si k tomu dokonca zaobstarali voľnopredajný prístroj. Meranie vlhkosti muriva bez akýchkoľvek znalostí vám však nikdy nezaručí správny výsledok, na ktorý sa budete môcť spoľahnúť.

Pokiaľ vykonáte meranie vlhkosti muriva zle a budete si myslieť, že do vašej stavby vlhkosť nepreniká, môžete byť o niekoľko mesiacov neskôr prekvapení škodami, ktoré medzitým vlhkosť v stenách napáchala.

Jediným stopercentne spoľahlivým návodom, ako merať vlhkosť múru, je pozvať si na meranie vlhkosti muriva odborníka. Ten vykoná meranie na rôznych miestach na základe overených postupov, zoznámi vás s nameranými hodnotami av prípade pozitívneho nálezu navrhne vhodné riešenie – napríklad elektronické odvlhčovanie stien pomocou systému DryPol®.

V prípade záujmu o meranie vlhkosti muriva nás neváhajte kontaktovať.

Postup meranie

1) Odvŕtanie vzoriek muriva

Vzorku odoberáme odvrtom materiálu, vždy z hĺbky steny, kde sa vlhkosť materiálu nemení ani podľa ročného obdobia, ani podľa používania stavby.

Niekedy stačí jeden vrt, ale spravidla ich urobíme niekoľko, od podlahy smerom nahor, aby sme starostlivo zmapovali rýchlosť a výšku zostupu vlhkosti pod základmi stavby.

Miesto vrtu zmeriame výškou aj vzdialenosťou od najbližšieho pevného bodu (napr. dverí, rohu...). Tento zámerný kríž zapísaný v protokole merania zaznamená miesto odberu vzorky a pri kontrolnom meraní presne vieme, kde sme merali prvýkrát.

Postupujeme šetrne

Vŕtame malými priemermi vrtáka (cca do 10 mm – 12 mm), takže nedôjde k žiadnemu poškodeniu povrchov muriva. Používame profesionálne detektory kovu, elektrického vedenia ai pre určenie bezpečného miesta pre vrty. Vrty následne po meraní tmelíme, takže po odbere vzoriek nezostanú takmer žiadne stopy.

2) Meranie vlhkosti digitálnym analyzátorom

Vyvŕtaný materiál meriame digitálnymi analyzátormi OHAUS MB23. Ich najväčšou výhodou je, že výsledok merania vidíme okamžite na displeji. Odpadá zložité prepočítavanie z tabuliek (pre zákazníka väčšinou nezrozumiteľné) pri použití karbid-kalciovej metódy Hydromat Gann.

Ako funguje digitálny analyzátor

Vývrt v hmotnosti pohybujúce sa v rozmedzí 1,5g - 10g je umiestnený na meraciu plochu prístroja a prístroj je následne spustený. Analyzátor teplotou okolo 130°C vyparí všetku vlhkosť z meranej vzorky ktorú zachytí špeciálnym senzorom av kombinácii s váhou analyzovanej vzorky vlhké murivo / suché murivo procesor v prístroji spočíta presnú % váhovú vlhkosť v materiáli a na displeji zobrazí konečný výsledok.
Meranie je presné a výsledky transparentné

Počas merania nie je možná manipulácia so vzorkou, pretože by došlo k prerušeniu činnosti analyzátora. To zabezpečuje zákazníkom ľahko čitateľné, pravdivé a presné údaje o stave vlhkosti v ich nehnuteľnosti.

Všetky analyzátory vlhkosti sú pravidelne v zákonom stanovenej lehote kalibrované Českým Metrologickým inštitútom - ČMI. Vlastné certifikát kalibrácie v presnosti merania a obsahujú pečať.

3) Zapísanie výsledkov meraní do zmluvy

Výsledok merania zapíšeme do zmluvy ako východiskovú hodnotu v danom meranom bode. Takto zmeriame všetky postihnuté miesta v stavbe.

Chcete si merať vlhkosť muriva sami? Naučíme vás to.

Poznáme spoľahlivú metódu, ako merať vlhkosť muriva aj v domácich podmienkach, bez použitia profesionálneho analyzátora. Budete na to potrebovať len vŕtačku, kalkulačku a rúru. Na mieste vám všetko vysvetlíme a máme pre vás pripravený aj prehľadný návod, kde je celý postup nafotený, takže sa k meraniu môžete kedykoľvek vrátiť.

4) Inštalácia prístroja DryPol® system

DryPol® system zaizoluje celú stavbu

Inštaláciu prístroja vykonávame zhruba do stredu stavby tak, aby sme pokryli signálom všetky rohy stavby. V prípade vlhkosť na prízemí stavby inštalujeme prístroj DryPol® system do prízemia, v prípade celkového podpivničenia stavby do pivníc, pokiaľ to klimatické podmienky v suteréne umožňujú.
DryPol® system vysuší nadzemné časti aj pivnicu súčasne

V prípade potreby vysušenia a trvalej izolácie stavby s čiastočným podpivničením inštalujeme prístroj na prízemí domu tak, že sa vysúša a izoluje ako nadzemná časť, tak aj pivnica súčasne. Vďaka vysokému výkonu prístroja DryPol® system teda vysúšame a trvalo izolujeme ako prízemie stavby, tak aj pivnice, všetky podlahy (okrem dreva) a základy stavby. Dochádza teda k výraznej revitalizácii celej stavby!

DryPol® system sa stane súčasťou stavby

Prístroj je inštalovaný zvisle na vnútornej priečke a zapojený do trvalého zdroja elektrickej energie 230V / 50Hz. Tento zdroj energie je nutné napr. na rekreačných objektoch zaistiť celoročne.

Ďalej prístroj už pracuje samostatne a bezúdržbovo. V prípade dočasného výpadku prúdu sa po opätovnom zapojení sám naštartuje a pokračuje v práci. Majiteľ prístroja DryPol® system iba sleduje diódový indikátor správnej funkcie zariadenia. V prípade poruchy sa systém zastaví a upozorní neprehliadnuteľne užívateľa vizuálne na vzniknutý problém.

Kedy od DryPol® systému očakávať výsledky?

Prvé viditeľné prejavy vysychania stavby sa prejavia na povrch muriva a znížením vzdušnej vlhkosti v stavbe v čase okolo 1/2 roka od inštalácie.

Mapa ČR

Pozrite si naše referencie

Izolácia proti vlhkosti na zámku v Lomnici nad Popelkou

Izolácia proti vlhkosti na zámku v Lomnici nad Popelkou

DryPol® 50m
Viac
Izolácia a vysušenie vlhkého muriva systémom Drypol

Izolácia a vysušenie vlhkého muriva systémom Drypol

DryPol® 30m
Viac
Izolácia muriva knižnice, materskej školy, galérie a úradu
Izolácia muriva knižnice, materskej školy, galérie a úradu

Izolácia 4 objektov Vikýřovice

DryPol® 30m
Viac
Eliminácia zemnej kapilárnej vlhkosti Drypol systémom v bytovom dome

Eliminácia zemnej kapilárnej vlhkosti Drypol systémom v bytovom dome

DryPol® 30m
Viac
Vysušenie a trvalá izolácia od zemnej vlhkosti bytového domu
Vysušenie a trvalá izolácia od zemnej vlhkosti bytového domu

Vysušenie a trvalá izolácia od zemnej vlhkosti bytového domu

DryPol® 30m
Viac
Želechovice nad Dřevnicí - obecní úřad

Želechovice nad Dřevnicí - obecní úřad

DryPol® 50m
Viac

Máme mnoho inštalácií v Česku a na Slovensku

Recenzie a skúsenosti klientov so systémom Drypol®

Vážení, váš stroj DryPol funguje a funguje dobre! Spolupráca s pánom Novotným pred, počas a po inštalácii bola výborná, ďakujem! Prajem pekný deň a buďte zdraví!

Pavel Göth
Brno
DryPol® 30m

Zariadenie Drypol máme namontované na obecnej budove už cca 5 rokov. Už u nás prebehla aj skúška, či odvlhčenie funguje.
Sme veľmi spokojní.

Věra Nedvědová, starostka obce
Lhota
DryPol® 30m

Vážení, ďakujeme za inštaláciu zariadenia a profesionálny prístup pána Doušu. S pozdravom a prajem pekný deň.

Vladimír Konrád
DryPol® 30m
Close icon

Napíšte nám

Odoslaním súhlasíte s použitím vložených kontaktov na kontaktovanie našej spoločnosti alebo našich spolupracujúcich spoločností vo vašom regióne s cieľom odpovedať na vaše otázky.
Close icon

Chcete sa stať partnerom?