Garance vrácení peněz

O Drypolu

Účinok technológie Drypol®System

Charakteristika technológie vysúšania vlhkosti muriva DryPol® System

Prístroj DryPol® System je kvalitný český výrobok riadený počítačovým procesorom. Samotná technológia vysúšania funguje na elektrofyzikálnom princípe, čo znamená, že polarizáciou vlhkosti v murive spôsobí jeho zostup zvisle murivom cez základy stavby späť do podložia. DryPol® System využíva prirodzené prostredie v murive, ktorý obsahuje vodu nasýtenú minerálnymi soľami. Proces vysúšania je pozvoľný, ekologický a najmä nedochádza k narušeniu statiky stavby nevhodnými stavebnými zásahmi.

DryPol® System je výrazne úspornejší oproti deštrukčným metódam vysúšania

Odvlhčenie a trvalá izolácia muriva pomocou prístroja DryPol® System je lacnejšie a úspornejšie oproti invazívnym metódam odstránenia vlhkosti, najmä oproti podrezania alebo chemickej injektáži. Účinok prístroja pôsobí na všetky bežné stavebné materiály, teda tehly, kameň, betón a ich kombinácie.

DryPol® System je určený pre všetky typy stavieb

Použitie prístroja DryPol® System pre vysúšanie a trvalú izoláciu muriva od zemnej vlhkosti je určený pre všetky typy stavieb: rodinné domy, bytové domy, komerčné stavby, chaty, chalupy, garáže... Vysúša a trvalo izoluje akékoľvek podzemné či nadzemné priestory súčasne. Pre nedeštruktívnu metódu inštalácie a výborné výsledky je táto technológia veľmi vhodná aj pre historické a kultúrne pamiatky.

Inštalácia a technické údaje prístroja Drypol® System

 • Inštalácia prístroja DryPol® System pre bezkontaktné vysúšanie a trvalú izoláciu muriva od zemnej vlhkosti sa vykonáva bez búrania, sekania alebo inej deštrukcie.
 • Inštalácia prístroja DryPol® system nepreruší ani neobmedzí používanie stavby.
 • Inštalácia prístroja DryPol® System vyžaduje prípojku elektrickej energie 230V / 50 Hz.
 • Medzi prípojku k elektrickej sieti a adaptér odporúčame vložiť kvalitnú prepäťovú ochranu

Rozsah pôsobenia a účinok vysúšania muriva

DryPol® System I. 30 m – účinok fiktívnej gule s priemerom do 30 m

 • pokrytie pôdorysnej plochy stavby do 400 m2 (pôdorys stavby max. 20m x 20m)
 • spotreba el. energie cca 8 EUR/rok
 • Napájanie – adaptér 18 V – 1300 mA
 • Príkon 5W

DryPol® System II. 50 m – účinok fiktívnej gule s priemerom do 50 m

 • pokrytie pôdorysnej plochy stavby do 900 m2 (pôdorys stavby max. 30m x 30m)
 • spotreba el. energie cca 10 EUR/rok
 • Napájanie – adaptér 18 V – 1300 mA
 • Príkon 7W

Rozmery a hmotnosť

 • 26 cm x 20 cm x 5 cm
 • hmotnosť 2,2 kg,

Často kladené otázky o Drypolu

Aké sú prevádzkové náklady na trvalú prevádzku prístroja DryPol® System?

Drypol® System na svoju trvalú prevádzku čerpá energiu z adaptéra 18V/1300 mA. Má príkon 5W - 7W, čo vyjadrené z ekonomického hľadiska znamená zanedbateľnú investíciu na prevádzku cca 10 eur ročne . Prístroj DryPol® System musí byť trvalo zapojený do elektrickej siete. Približne dvakrát ročne je vhodné vykonať jeho reštart vypnutím adaptéra zo sieťe. DryPol® System sa stáva trvalou súčasťou stavby. Na jeho ochranu pred prepätím odporúčame zabezpečiť kvalitnú prepäťovú ochranu.

Aké ďalšie opravy alebo úpravy muriva musím vykonať?

DryPol Je samozrejmé, že vysušením stavby nedôjde automaticky k zlepšeniu vizuálnej stránky múrov, ale je nutné vlhkosťou poškodené murivo opraviť. Túto opravu vykonajte strhnutím pôvodných omietok aspoň do výšky, ktorá bola poškodená vlhkosťou. Nechajte preschnúť a potom naneste základnú sanačnú omietku. Následne už plochu muriva vymaľujte bežnou maliarskou farbou. Iba vysušením vlhkosti z muriva stavby, ktorá bola napadnutá vzlínaním, starostlivosť nekončí. Odporúčame poškodené staré omietky odstrániť, nahradiť ich novými, najlepšie sanačnými, nechať vyschnúť a znova vymaľovať.

Ako dlho trvá vysušenie vlhkosti muriva celej stavby?

Tento proces závisí od mnohých faktorov v stavbe samotnej, jej okolí a zložení podložia. Všeobecne možno povedať, že za bežných podmienok je stavba vysušená a izolovaná do cca 2 rokov od inštalácie zariadení DryPol® System, najneskôr však do 3 rokov. Po vysušení stavby pôsobí ďalej ako trvalá hydroizolácia stavby proti zemnej vlhkosti a prístroj sa stáva jej trvalou súčasťou. Technológia DryPol® System odstraňuje vlhkosť z muriva stavieb. Každá stavba je originálom, preto aj hodnoty vlhkosti sú rôzne. Technológia DryPol® System odstráni vlhkosť z muriva do 3 rokov bez ohľadu na vek stavby či stavebný materiál.

Aký je rozsah výkonu prístroja a koľko prístrojov je nutné použiť?

Jeden prístroj DryPol® System dokáže vysušiť a trvalo zaizolovať objekty s pôdorysnou plochou až do 900 m2. Jeho výkon sa dá vyjadriť guľou s priemerom 30 – 50 m podľa použitého typu zariadenia. Väčšina stavieb väčšinou neprekračuje dosah účinku prístroja a možno zovšeobecniť: jeden dom = jeden prístroj DryPol® System. Pri väčšej rozlohe stavby alebo v technologicky komplikovanejších stavbách je nutné na vysušenie vlhkosti z muriva použiť 2 a viac zariadení. Prístroj DryPol® System dokáže vysušiť a trvalo zaizolovať objekty s pôdorysnou plochou až do 900 m2 podľa použitého typu prístroja, čo znamená, že pre jednu stavbu bežných rozmerov postačí jeden prístroj DryPol® System.

Ako vyzerá prístroj DryPol® System inštalovaný na stavbe?

Prístroj má moderný dizajn, ktorý je koncipovaný tak, aby nerušil interiér stavby. Spolu so špecialistami si potom možno vybrať miesto, ktoré je pre umiestnenie prístroja z hľadiska jeho funkcií najvhodnejšie. Napájenie - adaptér 18V - 1300 mA Príkon 5W - 7W Spotreba el. energie - cca 10,- EUR / 1 rok Certifikát pro ČR + SR + EU Rozmery prístroja - 26cm x 20cm x 5,5cm Váha - 2,2 kg Dosah vysušovania dle typu prístroja.

DryPol® v porovnaní s mechanickými metódami izolácie

Prístroj DryPol systém je určený na odstránenie príčin vzlínavej kapilárnej vlhkosti muriva, podobne ako mechanické podrezanie muriva či chemická injektáž. Každý z týchto metód má svoje opodstatnenie a využitie. Injektáž je vhodná napríklad na ošetrenie menších plôch, klasické podrezanie odporúčame v prípade totálnej rekonštrukcie starých domov, keď je odstránená fasáda a omietky, podlahy a prebiehajú stavebno-mechanické práce. Ak sa však v dome býva alebo ide o objekt v radovej zástavbe, dom umiestnený čiastočne vo svahu, ak ide o suterénne priestory, pivnice či inak ťažko prístupné miesta, je ideálnym riešením plošné elektronické vysúšanie pomocou prístroja DryPol® System. Na rozdiel od spomínaných klasických foriem izolácie muriva dochádza činnosťou prístroja DryPol® system k aktívnemu odvádzaniu vlhkosti, čím sa proces vysúšania a izolácie urýchľuje, a to bez stavebných zásahov, prachu, hluku a chemikálií.

Ako prístroj DryPol systém funguje a čo ovplyvňuje?

Prístroj DryPol® System je elektronické zariadenie, ktoré aktívne využíva prostredie nasýtené minerálnymi soľami vo vlhkom murive. Toto prostredie je extrémne vodivé. Zariadenie pracuje na elektrofyzikálnom princípe stimulácie soľami nasýtenej vody, ktorá vytvára v murive kapilárne prostredie. Tieto kapiláry spôsobujú prejavy zemnej vlhkosti v stavbe, ktorá nemá vodorovnú izoláciu, alebo je táto izolácia už nefunkčná. Vzhľadom na technológiu neruší zariadenie DryPol® System počas prevádzky žiadne bežné technológie typu mobilných, televíznych či mikrovlnných signálov. Prístroj je schválený pre použitie v ľudských obydliach, nemá vplyv na ľudí, zvieratá, rastliny alebo vodu v studniach či vrtoch. Používa sa nielen v rodinných domoch, ale aj v školách, komerčných a výrobných priestoroch, verejných budovách, nemocniciach, kultúrnych a historických pamiatkach, cirkevných stavbách a pod. Prístroj je schválený pre použitie v ľudských obydliach, nemá vplyv na ľudí, zvieratá, rastliny alebo vodu v studniach či vrtoch - certifikát EZU.

Ako meriate vlhkosť muriva stavby?

Prístroj DryPol® System dosahuje veľmi dobré výsledky aj pri veľkej vlhkosti muriva a pri silných hrúbkach stien, ktoré fungujú ako pevné vodiče. Pre čo najpresnejšie výsledky merania vlhkosti používame analyzátory vlhkosti OHAUS MB 23 s laboratórnou presnosťou marania na desatiny %, vďaka čomu sme pripravení merať vlhkosť muriva s výsledkami, ktoré vykazujú minimálnu odchýlku.

Známi mi povedali, že elektrofyzikálne vysušovanie vlhkosti nefunguje ...

Za prístroj DryPol® hovoria predovšetkým výsledky - viac ako 3000 instalovaných stavieb, a teda aj stovky spokojných klientov, či už sa jednalo o stavby historické, súkromné či komerčné. Niektoré z nich môžete nájsť v referenciách spokojných klientov - nájdete tu typické aj netradičné formy prejavov procesu vzlínania vlhkosti a ich rýchle odstránenie technológiou DryPol®. Prístroj DryPol® spoľahlivo funguje a následne pôsobí ako trvalá hydroizolácia stavby. Technológia DryPol® funguje na princípe využitia základných prírodných zákonov tejto planéty. DryPol® system teda iba umožňuje využitie čisto prirodzených prírodných fyzikálnych zákonov.

Čo znamená, že technológia DryPol® je bezkontaktná?

Technológií na vysušenie vlhkosti muriva, najmä vzlínajúcej vlhkosti muriva, a technológií na následnú či celkovú hydroizoláciu stavieb ľudia vymysleli mnoho. Prevažná väčšina z nich však predpokladá stavebné zásahy do objektov, ktoré chystáme vysušiť, alebo ich izolovať pred vzlínajúcou vlhkosťou. Tieto metódy môžeme súhrnne označiť ako mechanické a teda kontaktné, lebo je potrebné zasahovať do celej stavby alebo jej časti. Okrem nevýhod, ako je vysoká cena, hluk a prevedenie v závislosti na počasí, je asi najväčšou nevýhodou najmä skutočnosť, že dochádza k obmedzeniu bežnej funkcie stavby a k stavebným zásahom, ktoré môžu výrazne narušiť statiku stavby. Inštalácia a prevádzka prístroja DryPol® system je bez stavebných zásahov a deštrukcie. Neobmezuje provoz stavby. Technológia využívajúca elektrofyzikálne princípy je v bežných podmienkach overená a funguje v 95% stavieb. Digitálne riadený bezelektrodový pulzný vysielač pracuje na prirodzených fyzikálnych zákonoch a DryPol® system teda so stavbou spolupracuje, kedy využíva jej prirodzené vlastnosti - s vlhkosťou nebojuje - vlhkosť sama odchádza svojou prirodzenou cestou a nedochádza teda k žiadnym škodám na stavbe samotnej a ani na životnom prostredí.

Na aký materiál prístroj DryPol® System presne pôsobí?

Prístroj pôsobí na všetky druhy stavebných materiálov bez rozdielu; prístroj DryPol® System funguje na všetky časti stavby. Ak je teda Vaša nehnuteľnosť napadnutá vzlínajúcou vlhkosťou a prístroj DryPol® System do stavby umiestnite, technológia odstraňuje vlhkosť zo všetkých častí nehnuteľnosti, teda zo základov, pivníc, podláh, stien či nosných konštrukcií. Samozrejmým predpokladom je správna inštalácia prístroja a nenarušená prevádzka.

Môže prístroj DryPol® Systém ovplyvniť funkcie bežných domácich spotrebičov?

Bežné domáce spotrebiče DryPol® Systém samozrejme neovplyvňuje. Je však potrebné dať pozor na prístroje a zariadenia ovládané diaľkovo, medzi ktoré patria napríklad diaľkovo ovládané termostaty, vykurovacie kotle, poplachové sirény napojené na centrálny pult a pod. V týchto prípadoch sa môžu funkcie technológie DryPol® Systém a týchto zariadení navzájom ovplyvňovať. Riešenie je však jednoduché: Ak máte podozrenie, že by mohlo dôjsť k ich vzájomnej interakcii, vďaka unikátnemu technologickému riešeniu stačí systém DryPol® inštalovať približne 2 metre a viacej od týchto zariadení. Odporúčame preto dôkladne preštudovať návod na obsluhu a použitie týchto zariadení alebo jednoducho systém DryPol® umiestniť do odporúčanej vzdialenosti min. 2 metre od miesta, kde sa nachádzajú.

Za ako dlho začne technológia DryPol® System pôsobiť?

Technológia DryPol® začína pôsobiť ihneď po jej inštalácii a následnom spustení. Po inštalácii prístroja DryPol® môže prechodne dôjsť v prvých mesiacoch prevádzky prístroja k zdanlivému zhoršeniu stavu, kedy sa omietka alebo murivo zdá viac vlhké, alebo sa vlhkostné mapy viac rozšíria. Jedná sa o prirodzený sprievodný jav liečby vlhkého muriva, kedy už ustupujúca voda z vyšších častí muriva tlačí na vodu v častiach nižších. Tento sprievodný jav sa však v priebehu procesa normalizuje a vzlínajúca vlhkosť začne ustupovať z muriva stavby rovnomerne.

Je potrebné prístroj v priebehu procesu vysušovania ovládať?

Prístroj DryPol® nie je nutné v priebehu procesu vysušovania vlhkého muriva ovládať. Technológia DryPol® je vysoko účinné zariadenie s množstvom jemných súčastí, preto odporúčame prístroj po každej väčšej búrke, najmä ak bola sprevádzaná výraznými elektrostatickými výbojmi alebo ak došlo v jej priebehu k výpadku dodávky elektrického prúdu, vizuálne skontrolovať. Na prístroji musí vždy blikať zelená dioda signalizujúca správný chod prístroja. V prípade, že sa prístroj chová neštandardne alebo ak sa nezapne, vykonajte „reštart prístroja“ podľa priloženého návodu. V prípade, že prístroj nereaguje, vykonajte reštart prístroja bez prepäťovej ochrany. Je možné, že práve prepäťová ochrana váš prístroj ochránila pred poškodením prepätím. V každom prípade odporúčame vykonať „reštart prístroja“ približne 4x ročne a to odpojením adaptéra zo zásuvky el. energie.

Ako mám postupovať, keď po búrke či výpadku elektrického prúdu prístroj nereaguje ?

V prípade, že budete vykonávať odporúčanú kontrolu prístroja po každej väčšej búrke či po výpadku dodávky elektrickej energie, môže sa stať, že prístroj bude vypnutý. Vždy vykonajte reštart prístroja najprv s prepäťovou ochranou. Ak prístroj nevykoná „reštart systému“ podľa návodu, vykonajte „reštart systém“ bez prepäťovej ochrany. Ak prístroj nereaguje ani v tomto prípade, bezodkladne nás kontaktujte, najlepšie elektronickou poštou. Situáciu s vami prekonzultujeme a pomôžeme vám ju vyriešiť. Adresy nájdete v menu, kontakt.

Môže sa prístroj správať v priebehu procesu vysúšania neštandardne?

V prípade, že prístroj na elektrofyzikálne vysúšanie muriva DryPol® System nereaguje na zapnutie do elektrickej siete či po vykonaní reštartu, postupujte podľa krokov, ktoré vo „FAQ“ opisujeme, nebo ihned volajte prodejca.

Ako je možné, že prístroj DryPol® nepotrebuje žiadne drôty alebo elektródy?

Áno, je možné, že ste sa stretli s prístrojmi založenými na podobnom princípe využívajúcimi tiež efekt elektroosmózy, ktoré k svojej funkcii potrebovali elektródy, ktorý bolo nutné rozviesť po celom dome. Elektródami inštalovanými v stene sa rozvádzal elektrický prúd, ktorý přepóloval molekuly vody v kapilárach. Nevýhodou tejto technológie sanácie konštrukcií, hydroizolácie stavieb a vysušovania vlhkého muriva bola nízka efektivita a najmä nutnosť rozvodu vodičov všade vo vysušovanom vlhkom objekte. Unikátna technológia elektrofyzikálneho vysušovania vlhkého muriva DryPol® je bezúdržbová a riadená najmodernejším digitálnym systémom na trhu a najmä nie nutný akýkoľvek hrubý zásah do stavebnej konštrukcie.

Má prístroj nejaké ďalšie pozitívne účinky?

Áno, prístroj DryPol® na sanáciu vlhkosti muriva s následnou hydroizoláciou stavieb sa vyznačuje ďalším pozitívom - odstránením plesní z muriva, ak sa v stavbe pleseň nachádza a úsporou na vykurovaní celej stavby. Úsporou na vykurovanie sa zaoberáme v ďalšej odpovedi, ktorú nájdete v oblasti odpovedí týkajúcich sa stavby. Zostáva faktom, že sa plesne vo vlhkom murive objavia takmer vždy už niekoľko mesiacov od napadnutia múru vzlínajúcou vlhkosťou, pretože na vlhkej stene má pleseň ideálne podmienky pre svoj rast a množenie. Plesne v murivu spôsobujú človeku závažné zdravotné problémy vrátane alergií, ba dokonca môžu byť v prípade citlivých alebo chorých osôb životu nebezpečné. Inštaláciou prístroja DryPol® si zaistíte ústup plesní, ich úplné vymiznutie a kompletné odstránenie. Prístrojom DryPol® je možné takisto znížiť radónovú záťaž objektu. Radón je rádioaktívny plyn, ktorý sa v prírode vyskytuje s rudami uránu a tória. Rádioaktívny nebezpečný prvok radón sa v podloží stavby viaže na vodu. Steny stavby, ktoré sú vlhké, teda postihnuté kapilárnou vzlínajúcou vlhkosťou, nasávajú z podložia stavby vlhkosť spoločne s rádioaktívnym radónom. Radón sa pri odparovaní vlhkosti zo stien vnútri domov uvoľňuje a rozkladá na tzv. dcérske prvky. Tieto, pre zdravie veľmi nebezpečné prvky sa v miestnostiach vlhkej stavby postupne viažu na všadeprítomné prachové častice, ktoré vo vzduchu poletujú, a to aj pri maximálnej starostlivosti o hygienu či upratovanie v dome. Radón sa počas dní, keď je krajina nasiaknutá vodou, kumuluje viac, a to platí samozrejme najmä o vlhkých stenách. Ak sa k tomuto stavu pridá súvislá snehová pokrývka, môžeme povedať, že pokiaľ nie sú v dome urobené izolácie proti radónu, stavba v sebe radón doslova hromadí. Navyše počas zimného obdobia dochádza v mnohých budovách k tzv. komínovému efektu, keď prirodzené teplotné vrstvenie vzduchu má za následok vytváranie mierneho podtlaku na poschodí stavby, a tým dochádza k nasávaniu radónu do objektu z podložia stavby. Prístrojom DryPol® dôjde v krátkom čase k zastaveniu kapilárneho vzlínania vlhkosti do domu, povrchy muriva a podlahy vrátane pivníc vyschnú a radón prestane vnikať do vášho obydlia. Pozitíva : Obmedzuje plesne, huby, baktérie Úspora na vykurovaní celej stavby Prístrojom DryPol® je možné takisto znížiť radónovú záťaž objektu Trvalá hydroizolácia stavby 1 DryPol® = 1 suchý dom Bez stavebných zásahov, hluku, chemikálií Štít stavby proti vzlínajúcej vlhkosti.

Ako spoznám, že sú v mojej stavbe položené „kari siete“ či oceľové a kovové armatúry?

Odvtedy, ako ľudia prišli na to, že železo v betóne môže výrazne predĺžiť životnosť stavby, sa používa skutočne značné množstvo druhov výstuží aj betonárskych ocelí. Výber výstuží pre konkrétne obydlie je ovplyvnený nielen výrobným sortimentom, ale aj konštrukciami, do ktorých sú výstuže zabudované. Typickým príkladom sú potom práve zvárané kari siete, ktoré sa používajú na vystužovanie doskových alebo stenových konštrukcií. Ich prítomnosť najlepšie zistíte tak, že si starostlivo preštudujete stavebné plány vašej nehnuteľnosti. Rozhodne sa však nespoliehajte na aplikácie pre inteligentné mobilné telefóny či rôzne „zaručené“ detektory kovov. V stene sa totiž môžu nachádzať rozvody, staršie či pôvodné rozvody či drobné kovové súčasti alebo nečistoty. Ak si nie ste istí, kontaktujte nás prostredníctvom formulára na tejto www stránke, situáciu vám pomôžeme vyriešiť. Veĺké množstvo kovu v murivu môže vytvoriť Faradayovu kliteku, ktorá zníží účniko zariadenia. V panelových, vysoko armaturovaných domoch nie použitie prístroja možné.

Close icon

Napíšte nám

Odoslaním súhlasíte s použitím vložených kontaktov na kontaktovanie našej spoločnosti alebo našich spolupracujúcich spoločností vo vašom regióne s cieľom odpovedať na vaše otázky.
Close icon

Chcete sa stať partnerom?