Odborné meranie vlhkosti v murive
Odborné meranie vlhkosti v murive

Odborné meranie vlhkosti v murive

Meranie vlhkosti muriva slúži ako základný kameň pri vysúšaní domu a jeho múrov. Predstavuje jeden z prvých krokov na zistenie pôvodného stavu muriva a ktorý vedie k dôkladnej eliminácii vlhkosti v dome. Na meranie vlhkosti muriva využívame iba odborné, certifikované a štátom kalibrované nástroje.

 • Iba západné Slovensko
Zistite viac

Michal Macháč

Expert na vysušování staveb a autor technického řešení

Máte k systému Drypol® nebo k některé službě dotaz?

Spýtajte sa na čokoľvek
Šipka

Zaručujeme, že sa vlhkosť vo vašej domácnosti
dostane na úroveň suchých stien

V opačnom prípade vám vrátime peniaze.

Garance vrácení peněz
1
Žiadny prach a nečistoty
Stačí zapojiť Drypol do elektrickej zásuvky a život v budove sa nezastaví.
2
Spravodlivá cena
Chceme byť cenovo dostupným riešením pre každú domácnosť.
3
3 roky na vrátenie peňazí
Dostatok času na to, aby ste na vlastné oči videli, ako vlhkosť mizne.
4
30 rokov bezplatného servisu
Zabezpečíme, aby vaše zariadenie fungovalo.

Prečo je potrebné vykonávať meranie vlhkosti muriva

Meranie váhovej vlhkosti v stavebných materiáloch robíme predovšetkým z dvoch hlavných dôvodov:

 1. Určíme tým percentuálnu (%) výšku vlhkosti materiálu pred inštaláciou systému DryPol®.
 2. Následne ním preukazujeme účinok prístroja DryPol® v zmluvnej dobe záruky, tj zostup vlhkosti na nami zaručované hodnoty – maximálne 3 % váhovej vlhkosti v nadzemných častiach stavieb a maximálne 6,5 % váhovej vlhkosti v suterénoch.

Na jednej strane stojí teda čisto praktický dôvod, kedy potrebujeme poznať pôvodné hodnoty vlhkosti muriva na určenie jej celkového rozsahu pred inštaláciou DryPol®.

Vďaka týmto hodnotám sme potom schopní určiť, že sa našim prístrojom podarilo úspešne znížiť vlhkosť v murive, a to na požadované hodnoty podľa dohodnutých zmluvných podmienok.

Maximálna výška vlhkosti, ktorú je možné namerať v klasickom stavebnom materiáli, ako je tehla, kameň, pieskovec (okrem Ytong a pod.) je 25 % váhovej vlhkosti. V stavebnom materiáli potom 1% váhovej vlhkosti na 1 m3 materiálu tehlového muriva predstavuje až 25 litrov vody. Pri meraní vlhkosti muriva sa teda pohybujeme v jednotkách percent, ktoré reprezentujú veľké množstvo vlhkosti.

Ako prebieha meranie vlhkosti muriva

Napriek tomu, že je možné orientačne merať vlhkosť muriva len tak podomácky a bez nákladnejších prístrojov, k presným hodnotám vlhkosti muriva je nutné využiť profesionálne nástroje určené na to.

Pomocou čoho meriame?

Váhovú vlhkosť meriame pomocou digitálneho analyzátora vlhkosti OHAUS MB23, ktorými sú vybavení všetci naši kvalifikovaní technici naprieč Českou republikou.

Ako je zaistená správnosť merania?

Naše analyzátory na meranie sú pravidelne kalibrované tzv. kalibračnými laboratóriami. Tieto pracoviská akreditované štátnymi inštitúciami udeľujú jednotlivým prístrojom certifikáty kalibrácie, ktoré dokazujú ich spôsobilosť na vykonávanie merania vlhkosti.

Ako meriame vlhkosť?

 1. Odvŕtame niekoľko vzoriek muriva z hĺbky zhruba 5 a viac centimetrov.
 2. V tejto hĺbke je vlhkosť konštantná a nemenná vzhľadom na prevádzku objektu alebo vzhľadom na ročné obdobie.
 3. Vzorky taktiež odoberáme z rôznych výšok na zvýšenie presnosti zmerania vlhkosti.
 4. Omietku nie je potrebné nijako ďalej premeriavať, pretože skúmame iba samotný materiál stavby.
 5. Vzorku vložíme na zmeranie do analyzátora OHAUS MB23.
 6. Prístroj na meranie v priebehu niekoľkých pár minút začne túto vzorku postupne vysušovať, pričom teplota sa postupne zvyšuje z bežných izbových podmienok až na konečných 130 °C.
 7. Po uplynutí niekoľkých minút merací prístroj automaticky a na základe pomeru váhy vlhkého a suchého materiálu vypočíta váhovú vlhkosť v jednotkách percent.

Ako dlho trvá zmerať vlhkosť muriva?

Celý proces so všetkým všade teda môže zabrať niečo medzi polhodinou až tromi hodinami, pričom vždy záleží na konkrétnych priestoroch. Celková dĺžka merania je závislá na:

 • počtu meracích vrtov,
 • materiálu muriva,
 • výšku vlhkosti muriva,
 • rozmeru stavby
 • a rozsahu postihnutia stavby vlhkosťou.

Podľa závažnosti a rozsiahlosti stavby sa pripraví niekoľko vŕtaných sond, pričom v priemere sa vykonáva 3–15 vŕtaných sond do hĺbky muriva. Najmenej teda tri meracie vzorky (tzv. odvrty) potom putujú do analyzátora na meranie vlhkosti muriva OHAUS MB23, v ktorom každé zistenie aktuálnych hodnôt vlhkosti trvá približne 3–10 minút (doba merania je závislá od materiálu a výšky vlhkosti).

Aká je cena merania vlhkosti muriva?

Meranie vlhkosti v stene vykonávame ako certifikovaná odborná firma buď pre zákazníkov zaobstarávajúcich DryPol® systém, alebo ako externé samostatné požiadavky.

 • Cena za komplexné meranie vlhkosti muriva pre zákazníkov, ktorým zároveň inštalujeme zariadenie DryPol®, je 3 000 Kč.
 • Pre zákazníkov, u ktorých nevykonávame inštaláciu systému DryPol®, činí cena za meranie vlhkosti muriva 5 000 Kč.

Ide o kompletnú službu bez ďalších poplatkov, pri ktorej vykonávame toľko vrtných sond, koľko si konkrétna stavba vyžaduje tak, aby sme získali dostatok hodnôt a relevantných výsledkov. Po dokončení merania vlhkosti muriva potom zákazníkovi dodáme protokol s presnými údajmi s výsledkami a odporúčaným riešením.

Mapa ČR

Pozrite si naše referencie

Izolácia proti vlhkosti na zámku v Lomnici nad Popelkou

Izolácia proti vlhkosti na zámku v Lomnici nad Popelkou

DryPol® 50m
Viac
Izolácia a vysušenie vlhkého muriva systémom Drypol

Izolácia a vysušenie vlhkého muriva systémom Drypol

DryPol® 30m
Viac
Izolácia muriva knižnice, materskej školy, galérie a úradu
Izolácia muriva knižnice, materskej školy, galérie a úradu

Izolácia 4 objektov Vikýřovice

DryPol® 30m
Viac
Eliminácia zemnej kapilárnej vlhkosti Drypol systémom v bytovom dome

Eliminácia zemnej kapilárnej vlhkosti Drypol systémom v bytovom dome

DryPol® 30m
Viac
Vysušenie a trvalá izolácia od zemnej vlhkosti bytového domu
Vysušenie a trvalá izolácia od zemnej vlhkosti bytového domu

Vysušenie a trvalá izolácia od zemnej vlhkosti bytového domu

DryPol® 30m
Viac
Želechovice nad Dřevnicí - obecní úřad

Želechovice nad Dřevnicí - obecní úřad

DryPol® 50m
Viac

Máme mnoho inštalácií v Česku a na Slovensku

Recenzie a skúsenosti klientov so systémom Drypol®

Vážení, váš stroj DryPol funguje a funguje dobre! Spolupráca s pánom Novotným pred, počas a po inštalácii bola výborná, ďakujem! Prajem pekný deň a buďte zdraví!

Pavel Göth
Brno
DryPol® 30m

Zariadenie Drypol máme namontované na obecnej budove už cca 5 rokov. Už u nás prebehla aj skúška, či odvlhčenie funguje.
Sme veľmi spokojní.

Věra Nedvědová, starostka obce
Lhota
DryPol® 30m

Vážení, ďakujeme za inštaláciu zariadenia a profesionálny prístup pána Doušu. S pozdravom a prajem pekný deň.

Vladimír Konrád
DryPol® 30m
Close icon

Napíšte nám

Odoslaním súhlasíte s použitím vložených kontaktov na kontaktovanie našej spoločnosti alebo našich spolupracujúcich spoločností vo vašom regióne s cieľom odpovedať na vaše otázky.
Close icon

Chcete sa stať partnerom?