Práve sušené referenčné budovy

Mapa ČR
Izolácia muriva knižnice, materskej školy, galérie a úradu
Izolácia muriva knižnice, materskej školy, galérie a úradu

Izolácia 4 objektov Vikýřovice

DryPol® 30m
Viac
Dlhodobé odstránenie vlhkosti muriva v hasičskej zbrojnici
Dlhodobé odstránenie vlhkosti muriva v hasičskej zbrojnici

Dlhodobé odstránenie vlhkosti muriva v hasičskej zbrojnici

DryPol® 30m
Viac
Aplikácia aktívnej elektroosmózy na odvlhčenie ZŠ a MŠ
Aplikácia aktívnej elektroosmózy na odvlhčenie ZŠ a MŠ

Aplikácia aktívnej elektroosmózy na odvlhčenie ZŠ a MŠ

DryPol® 50m
Viac
Aktívna sanácia prístrojom na odstránenie vlhkosti Drypol
Aktívna sanácia prístrojom na odstránenie vlhkosti Drypol

Aktívna sanácia prístrojom na odstránenie vlhkosti Drypol

DryPol® 30m
Viac
Odstránenie vlhkosti a mokrých škvŕn na stene na gymnáziu
Odstránenie vlhkosti a mokrých škvŕn na stene na gymnáziu

Odstránenie vlhkosti a mokrých škvŕn na stene na gymnáziu

DryPol® 50m
Viac
Sanácia prízemných a pivničných priestorov ZŠ elektroosmózou
Sanácia prízemných a pivničných priestorov ZŠ elektroosmózou

Sanácia prízemných a pivničných priestorov ZŠ elektroosmózou

DryPol® 50m
Viac
Odstránenie vlhkosti a plesní na stenách v budove sokolovne
Odstránenie vlhkosti a plesní na stenách v budove sokolovne

Odstránenie vlhkosti a plesní na stenách v budove sokolovne

DryPol® 50m
Viac
Bezdrôtová elektroosmóza na odstránenie vlhkosti na úrade
Bezdrôtová elektroosmóza na odstránenie vlhkosti na úrade

Bezdrôtová elektroosmóza na odstránenie vlhkosti na úrade

DryPol® 50m
Viac
Sanácia a oprava navlhnutých múrov s Drypol systémom na MŠ a ZŠ
Sanácia a oprava navlhnutých múrov s Drypol systémom na MŠ a ZŠ

Sanácia a oprava navlhnutých múrov s Drypol systémom na MŠ a ZŠ

Viac
Elektrické odvlhčení silně navlhlých zdí na základní škole
Elektrické odvlhčení silně navlhlých zdí na základní škole

Elektrické odvlhčení silně navlhlých zdí na základní škole

DryPol® 50m
Viac
Izolácia obecného úradu od zemnej vzlínajúcej vlhkosti
Izolácia obecného úradu od zemnej vzlínajúcej vlhkosti

Izolácia obecného úradu od zemnej vzlínajúcej vlhkosti

DryPol® 50m
Viac
Vysúšanie múrov v múzeu elektroosmotickým systémom Drypol
Vysúšanie múrov v múzeu elektroosmotickým systémom Drypol

Vysúšanie múrov v múzeu elektroosmotickým systémom Drypol

DryPol® 50m
Viac
Odvlhčenie múrov pulznou elektroosmózou v hasičskej zbrojnici
Odvlhčenie múrov pulznou elektroosmózou v hasičskej zbrojnici

Odvlhčenie múrov pulznou elektroosmózou v hasičskej zbrojnici

DryPol® 50m
Viac
Sanácia základov spoločenskej sály pomocou elektroosmózy
Sanácia základov spoločenskej sály pomocou elektroosmózy

Sanácia základov spoločenskej sály pomocou elektroosmózy

DryPol® 50m
Viac
Sanácia prízemia a základov obecného úradu elektroosmózou
Sanácia prízemia a základov obecného úradu elektroosmózou

Sanácia prízemia a základov obecného úradu elektroosmózou

DryPol® 50m
Viac
Odstránenie vlhkosti v pivnici obecného úradu zariadením Drypol
Odstránenie vlhkosti v pivnici obecného úradu zariadením Drypol

Odstránenie vlhkosti v pivnici obecného úradu zariadením Drypol

DryPol® 30m
Viac
Sanácia ZŠ prístrojom Drypol na odstránenie vlhkosti
Sanácia ZŠ prístrojom Drypol na odstránenie vlhkosti

Sanácia ZŠ prístrojom Drypol na odstránenie vlhkosti

DryPol® 50m
Viac
Izolácia reštaurácie proti vzlínajúcej vlhkosti systémom Drypol
Izolácia reštaurácie proti vzlínajúcej vlhkosti systémom Drypol

Izolácia reštaurácie proti vzlínajúcej vlhkosti systémom Drypol

DryPol® 50m
Viac
Sanácia muriva na pobočke Slovenskej pošty elektroosmózou
Sanácia muriva na pobočke Slovenskej pošty elektroosmózou

Sanácia muriva na pobočke Slovenskej pošty elektroosmózou

DryPol® 50m
Viac
Vysušenie mierne navlhnutých múrov v kaderníctve elektroosmózou
Vysušenie mierne navlhnutých múrov v kaderníctve elektroosmózou

Vysušenie mierne navlhnutých múrov v kaderníctve elektroosmózou

DryPol® 50m
Viac
Odvlhčenie domu pre seniorov s prístrojom na odstránenie vlhkosti
Odvlhčenie domu pre seniorov s prístrojom na odstránenie vlhkosti

Odvlhčenie domu pre seniorov s prístrojom na odstránenie vlhkosti

DryPol® 50m
Viac
Eliminácia navlhnutého muriva vo firme so sušičom Drypol
Eliminácia navlhnutého muriva vo firme so sušičom Drypol

Eliminácia navlhnutého muriva vo firme so sušičom Drypol

V roku 2022 sme inštalovali vo firemnom objekte 1ks Drypol 50m. Po 2 rokoch bol klient natoľko spokojný....

DryPol® 50m
Viac
Odstránenie vzlínajúcej vlhkosti a plesne na prízemí budovy
Odstránenie vzlínajúcej vlhkosti a plesne na prízemí budovy

Odstránenie vzlínajúcej vlhkosti a plesne na prízemí budovy

DryPol® 50m
Viac
Odstraňovanie vlhkosti, plesní a máp na murive v hoteli
Odstraňovanie vlhkosti, plesní a máp na murive v hoteli

Odstraňovanie vlhkosti, plesní a máp na murive v hoteli

DryPol® 50m
Viac
Sanácia vlhkého muriva poškodeného vzlínajúceho vlhkosti
Sanácia vlhkého muriva poškodeného vzlínajúceho vlhkosti

Sanácia vlhkého muriva poškodeného vzlínajúceho vlhkosti

DryPol® 50m
Viac
Sanácia muriva poškodeného vzlínajúcou vlhkosťou pomocou elektroosmózy
Sanácia muriva poškodeného vzlínajúcou vlhkosťou pomocou elektroosmózy

Sanácia muriva poškodeného vzlínajúcou vlhkosťou pomocou elektroosmózy

DryPol® 30m
Viac
Vysušenie vlhkého muriva pomocou elektroosmotického odvlhčovača
Vysušenie vlhkého muriva pomocou elektroosmotického odvlhčovača

Vysušenie vlhkého muriva pomocou elektroosmotického odvlhčovača

DryPol® 50m
Viac
Eliminácia kapilárnej vlhkosti na Krajskom riaditeľstve polície SR
Eliminácia kapilárnej vlhkosti na Krajskom riaditeľstve polície SR

Eliminácia kapilárnej vlhkosti na Krajskom riaditeľstve polície SR

5 ks Drypol system 50m

DryPol® 50m
Viac
Sanácia vlhkej steny a zemnej kapilárnej vlhkosti na ZŠ a MŠ
Sanácia vlhkej steny a zemnej kapilárnej vlhkosti na ZŠ a MŠ

Sanácia vlhkej steny a zemnej kapilárnej vlhkosti na ZŠ a MŠ

Po 2 letech provozování systému Drypol zdivo na všech měřených místech vykazuje hodnoty vlhkosti pod úrovní stavebních norem.

DryPol® 50m
Viac
Odstránenie vlhkosti a plesne pomocou Drypolu na obecnom úrade
Odstránenie vlhkosti a plesne pomocou Drypolu na obecnom úrade

Odstránenie vlhkosti a plesne pomocou Drypolu na obecnom úrade

DryPol® 50m
Viac
Odvlhčovanie stien s elektrosmózou Drypol v materskej škôlke
Odvlhčovanie stien s elektrosmózou Drypol v materskej škôlke

Odvlhčovanie stien s elektrosmózou Drypol v materskej škôlke

DryPol® 30m
Viac
Sanácia vlhkého muriva elektroosmózou v budove obecnej knižnice
Sanácia vlhkého muriva elektroosmózou v budove obecnej knižnice

Sanácia vlhkého muriva elektroosmózou v budove obecnej knižnice

DryPol® 30m
Viac
Bezzásahové vysúšanie muriva obecného úradu elektroosmózou
Bezzásahové vysúšanie muriva obecného úradu elektroosmózou

Bezzásahové vysúšanie muriva obecného úradu elektroosmózou

DryPol® 50m
Viac
Vysúšanie navlhnutej pivnice a základov v materskej škole
Vysúšanie navlhnutej pivnice a základov v materskej škole

Vysúšanie navlhnutej pivnice a základov v materskej škole

DryPol® 50m
Viac
Odvlhčenie elektrosmózou so systémom Drypol v MŠ a galérii
Odvlhčenie elektrosmózou so systémom Drypol v MŠ a galérii

Odvlhčenie elektrosmózou so systémom Drypol v MŠ a galérii

DryPol® 50m
Viac
Vysušenie kapilárnej vlhkosti na prízemí knižnice
Vysušenie kapilárnej vlhkosti na prízemí knižnice

Vysušenie kapilárnej vlhkosti na prízemí knižnice

DryPol® 30m
Viac
Sanácia muriva na úrade, v krčme a na ZŠ a MŠ
Sanácia muriva na úrade, v krčme a na ZŠ a MŠ

Sanácia muriva na úrade, v krčme a na ZŠ a MŠ

DryPol® 30m
Viac
Rimozione dell'umidità mediante elettroosmosi in un ex edificio scolastico
Rimozione dell'umidità mediante elettroosmosi in un ex edificio scolastico

Rimozione dell'umidità mediante elettroosmosi in un ex edificio scolastico

DryPol® 30m
Viac
Essiccazione mediante elettroosmosi attiva nella sala di coltura
Essiccazione mediante elettroosmosi attiva nella sala di coltura

Essiccazione mediante elettroosmosi attiva nella sala di coltura

DryPol® 50m
Viac
Sanácia so sušičom muriva Drypol v kultúrnom dome
Sanácia so sušičom muriva Drypol v kultúrnom dome

Sanácia so sušičom muriva Drypol v kultúrnom dome

DryPol® 30m
Viac
Sanácia kultúrneho domu s prístrojom na odstránenie vlhkosti
Sanácia kultúrneho domu s prístrojom na odstránenie vlhkosti

Sanácia kultúrneho domu s prístrojom na odstránenie vlhkosti

DryPol® 50m
Viac
Sanácia základnej školy kompletne bez zásahov do stavby
Sanácia základnej školy kompletne bez zásahov do stavby

Sanácia základnej školy kompletne bez zásahov do stavby

DryPol® 30m
Viac
Hydroizolácia muriva finančného úradu bezdrôtovou elektroosmózou
Hydroizolácia muriva finančného úradu bezdrôtovou elektroosmózou

Hydroizolácia muriva finančného úradu bezdrôtovou elektroosmózou

DryPol® 50m
Viac
Dodatočná izolácia a ochrana pred vlhnutím v budove ZŠ

Dodatočná izolácia a ochrana pred vlhnutím v budove ZŠ

DryPol® 30m
Viac
Dodatočná izolácia pomocou Drypolu v zdravotnom stredisku
Dodatočná izolácia pomocou Drypolu v zdravotnom stredisku

Dodatočná izolácia pomocou Drypolu v zdravotnom stredisku

DryPol® 30m
Viac
Vysúšanie muriva domu aktívnou elektroosmózou na ZŠ a MŠ
Vysúšanie muriva domu aktívnou elektroosmózou na ZŠ a MŠ

Vysúšanie muriva domu aktívnou elektroosmózou na ZŠ a MŠ

DryPol® 30m
Viac
Odstraňovanie nadbytočnej vlhkosti elektroosmózou v MŠ
Odstraňovanie nadbytočnej vlhkosti elektroosmózou v MŠ

Odstraňovanie nadbytočnej vlhkosti elektroosmózou v MŠ

DryPol® 30m
Viac
Aktívne vysúšanie navlhnutých múrov s mapami na obecnom úrade
Aktívne vysúšanie navlhnutých múrov s mapami na obecnom úrade

Aktívne vysúšanie navlhnutých múrov s mapami na obecnom úrade

DryPol® 30m
Viac
Aktívne a bezzásahové vysúšanie elektroosmózou v menšej krčmičke
Aktívne a bezzásahové vysúšanie elektroosmózou v menšej krčmičke

Aktívne a bezzásahové vysúšanie elektroosmózou v menšej krčmičke

DryPol® 30m
Viac
Sanácia vlhkého muriva elektroosmózou v krčme so sálou
Sanácia vlhkého muriva elektroosmózou v krčme so sálou

Sanácia vlhkého muriva elektroosmózou v krčme so sálou

DryPol® 50m
Viac
Vysúšanie muriva elektroosmózou na obecnom úrade a priliehajúcej škôlke
Vysúšanie muriva elektroosmózou na obecnom úrade a priliehajúcej škôlke

Vysúšanie muriva elektroosmózou na obecnom úrade a priliehajúcej škôlke

DryPol® 30m
Viac
Dva systémy Drypol na vysúšanie múrov v dome služieb
Dva systémy Drypol na vysúšanie múrov v dome služieb

Dva systémy Drypol na vysúšanie múrov v dome služieb

DryPol® 30m
Viac
Aktívne odvlhčovanie elektroosmózou na úrade av MŠ
Aktívne odvlhčovanie elektroosmózou na úrade av MŠ

Aktívne odvlhčovanie elektroosmózou na úrade av MŠ

DryPol® 30m
Viac
Vysušenie pomocou Drypol systému, prístroja na odstránenie vlhkosti
Vysušenie pomocou Drypol systému, prístroja na odstránenie vlhkosti

Vysušenie pomocou Drypol systému, prístroja na odstránenie vlhkosti

DryPol® 30m
Viac
Hydroizolácia vonkajšej toalety na pozemku základnej školy
Hydroizolácia vonkajšej toalety na pozemku základnej školy

Hydroizolácia vonkajšej toalety na pozemku základnej školy

DryPol® 30m
Viac
Odstraňovanie vlhkosti v budovách ZŠ, kultúrneho domu a úradu

Odstraňovanie vlhkosti v budovách ZŠ, kultúrneho domu a úradu

DryPol® 50m
Viac
Sanácia s prístrojom na odstránenie vlhkosti v bývalej škole
Sanácia s prístrojom na odstránenie vlhkosti v bývalej škole

Sanácia s prístrojom na odstránenie vlhkosti v bývalej škole

DryPol® 50m
Viac
Izolácia základov a pivnice obecného úradu pomocou elektroosmózy
Izolácia základov a pivnice obecného úradu pomocou elektroosmózy

Izolácia základov a pivnice obecného úradu pomocou elektroosmózy

DryPol® 30m
Viac
Trvalé odstránenie vlhkosti elektroosmózou na ŽŠ a MŠ
Trvalé odstránenie vlhkosti elektroosmózou na ŽŠ a MŠ

Trvalé odstránenie vlhkosti elektroosmózou na ŽŠ a MŠ

DryPol® 50m
Viac
Bezúdržbové a dlhodobé odstraňovanie vlhkosti v budove úradu
Bezúdržbové a dlhodobé odstraňovanie vlhkosti v budove úradu

Bezúdržbové a dlhodobé odstraňovanie vlhkosti v budove úradu

DryPol® 30m
Viac
Aktívna elektroosmóza na vysúšanie muriva na ZŠ a MŠ
Aktívna elektroosmóza na vysúšanie muriva na ZŠ a MŠ

Aktívna elektroosmóza na vysúšanie muriva na ZŠ a MŠ

DryPol® 30m
Viac
Eliminácia vzlínajúcej vlhkosti so systémom Drypol v kultúrnom dome
Eliminácia vzlínajúcej vlhkosti so systémom Drypol v kultúrnom dome

Eliminácia vzlínajúcej vlhkosti so systémom Drypol v kultúrnom dome

DryPol® 30m
Viac
Odstraňovanie nadmernej vhlkosti Drypolom na úrade práce
Odstraňovanie nadmernej vhlkosti Drypolom na úrade práce

Odstraňovanie nadmernej vhlkosti Drypolom na úrade práce

DryPol® 50m
Viac
Sanácia budovy materskej školy na opravu navlhnutého múru
Sanácia budovy materskej školy na opravu navlhnutého múru

Sanácia budovy materskej školy na opravu navlhnutého múru

DryPol® 50m
Viac
Odvlhčenie múzea pomocou systému Drypol na princípe elektroosmózy
Odvlhčenie múzea pomocou systému Drypol na princípe elektroosmózy

Odvlhčenie múzea pomocou systému Drypol na princípe elektroosmózy

DryPol® 50m
Viac
Odvlhčenie kultúrneho domu a následná hydroizolácia elektroosmózou
Odvlhčenie kultúrneho domu a následná hydroizolácia elektroosmózou

Odvlhčenie kultúrneho domu a následná hydroizolácia elektroosmózou

DryPol® 50m
Viac
Vysúšanie múrov, podlaží a základových priestorov obecných bytov
Vysúšanie múrov, podlaží a základových priestorov obecných bytov

Vysúšanie múrov, podlaží a základových priestorov obecných bytov

DryPol® 50m
Viac
Aktívne elektroosmotické vysúšanie MŠ, poškodené vzlínajúcou vlhkosťou
Aktívne elektroosmotické vysúšanie MŠ, poškodené vzlínajúcou vlhkosťou

Aktívne elektroosmotické vysúšanie MŠ, poškodené vzlínajúcou vlhkosťou

DryPol® 50m
Viac
Odlhčenie muriva so sušičom muriva Drypol v materskej škôlke
Odlhčenie muriva so sušičom muriva Drypol v materskej škôlke

Odlhčenie muriva so sušičom muriva Drypol v materskej škôlke

DryPol® 30m
Viac
Vysúšanie muriva v kultúrnom dome pomocou odvlhčovača Drypol
Vysúšanie muriva v kultúrnom dome pomocou odvlhčovača Drypol

Vysúšanie muriva v kultúrnom dome pomocou odvlhčovača Drypol

DryPol® 30m
Viac
Vysúšanie a ochrana pred vzlínajúcou vlhkosťou na ZŠ a MŠ
Vysúšanie a ochrana pred vzlínajúcou vlhkosťou na ZŠ a MŠ

Vysúšanie a ochrana pred vzlínajúcou vlhkosťou na ZŠ a MŠ

DryPol® 30m
Viac
Odvlhčenie domu služieb sušičom na princípe elektroosmózu
Odvlhčenie domu služieb sušičom na princípe elektroosmózu

Odvlhčenie domu služieb sušičom na princípe elektroosmózu

DryPol® 30m
Viac
Vysušenie vlhkých múrov elektroosmózou v budove knižnice a ZUŠ
Vysušenie vlhkých múrov elektroosmózou v budove knižnice a ZUŠ

Vysušenie vlhkých múrov elektroosmózou v budove knižnice a ZUŠ

DryPol® 30m
Viac
Odstránenie vlhkosti muriva v zdravotnom stredisku
Odstránenie vlhkosti muriva v zdravotnom stredisku

Odstránenie vlhkosti muriva v zdravotnom stredisku

DryPol® 50m
Viac
Vysúšanie múrov prístrojom na odstránenie vlhkosti Drypol na ZŠ
Vysúšanie múrov prístrojom na odstránenie vlhkosti Drypol na ZŠ

Vysúšanie múrov prístrojom na odstránenie vlhkosti Drypol na ZŠ

DryPol® 50m
Viac
Odvlhčenie stien prístrojom na odstránenie vlhkosti Drypol na ZŠ
Odvlhčenie stien prístrojom na odstránenie vlhkosti Drypol na ZŠ

Odvlhčenie stien prístrojom na odstránenie vlhkosti Drypol na ZŠ

DryPol® 50m
Viac
Vysúšanie muriva elektroosmózou v menšom kultúrnom dome
Vysúšanie muriva elektroosmózou v menšom kultúrnom dome

Vysúšanie muriva elektroosmózou v menšom kultúrnom dome

DryPol® 50m
Viac
Riešenie vlhkých a oprýskaných múrov pomocou systému Drypol
Riešenie vlhkých a oprýskaných múrov pomocou systému Drypol

Riešenie vlhkých a oprýskaných múrov pomocou systému Drypol

DryPol® 30m
Viac
Odstránenie nadbytočnej vlhkosti v obecnej knižnici elektroosmózou
Odstránenie nadbytočnej vlhkosti v obecnej knižnici elektroosmózou

Odstránenie nadbytočnej vlhkosti v obecnej knižnici elektroosmózou

DryPol® 30m
Viac
Sanácia vlhkého muriva v kultúrnom centre systémom Drypol
Sanácia vlhkého muriva v kultúrnom centre systémom Drypol

Sanácia vlhkého muriva v kultúrnom centre systémom Drypol

DryPol® 50m
Viac
Odstránenie nadmernej vlhkosti elektroosmózou v športovej hale
Odstránenie nadmernej vlhkosti elektroosmózou v športovej hale

Odstránenie nadmernej vlhkosti elektroosmózou v športovej hale

DryPol® 50m
Viac
Izolácia s aktívnym vysúšaním zariadením Drypol na úrade
Izolácia s aktívnym vysúšaním zariadením Drypol na úrade

Izolácia s aktívnym vysúšaním zariadením Drypol na úrade

DryPol® 30m
Viac
Elektroosmóza na vysúšanie vlhkých múrov v bytovom dome

Elektroosmóza na vysúšanie vlhkých múrov v bytovom dome

DryPol® 50m
Viac
Sanácia vlhkých múrov v bytovom dome pomocou systému Drypol
Sanácia vlhkých múrov v bytovom dome pomocou systému Drypol

Sanácia vlhkých múrov v bytovom dome pomocou systému Drypol

DryPol® 50m
Viac
Vysušenie vlhkosti v obecnom bytovom dome prístrojom Drypol
Vysušenie vlhkosti v obecnom bytovom dome prístrojom Drypol

Vysušenie vlhkosti v obecnom bytovom dome prístrojom Drypol

DryPol® 50m
Viac
Odvlhčovanie elektroosmózou bytového domu v centre Prahy
Odvlhčovanie elektroosmózou bytového domu v centre Prahy

Odvlhčovanie elektroosmózou bytového domu v centre Prahy

DryPol® 50m
Viac
Odstránenie vlhkosti na prízemí bytového domu s elektroosmózou
Odstránenie vlhkosti na prízemí bytového domu s elektroosmózou

Odstránenie vlhkosti na prízemí bytového domu s elektroosmózou

DryPol® 50m
Viac
Vysušenie pivnici rodinného domu pomocou elektroosmózy
Vysušenie pivnici rodinného domu pomocou elektroosmózy

Vysušenie pivnici rodinného domu pomocou elektroosmózy

DryPol® 30m
Viac
Odvlhčovanie muriva elektroosmózou na chalupe na vidieku

Odvlhčovanie muriva elektroosmózou na chalupe na vidieku

DryPol® 50m
Viac
Odstránenie vlhkosti v pivničných múroch obytného domu

Odstránenie vlhkosti v pivničných múroch obytného domu

DryPol® 50m
Viac
Odvlhčenie muriva v pivnici rodinného domu
Odvlhčenie muriva v pivnici rodinného domu

Odvlhčenie muriva v pivnici rodinného domu

DryPol® 30m
Viac
Vysušenie stien pomocou odstraňovača vlhkosti DryPol® systému
Vysušenie stien pomocou odstraňovača vlhkosti DryPol® systému

Vysušenie stien pomocou odstraňovača vlhkosti DryPol® systému

DryPol® 30m
Viac
Vysušenie silne navlhnutých múrov elektroosmózou obecného bytu
Vysušenie silne navlhnutých múrov elektroosmózou obecného bytu

Vysušenie silne navlhnutých múrov elektroosmózou obecného bytu

DryPol® 30m
Viac
Izolácia proti vzlínajúcej vlhkosti v obecnom byte
Izolácia proti vzlínajúcej vlhkosti v obecnom byte

Izolácia proti vzlínajúcej vlhkosti v obecnom byte

DryPol® 30m
Viac
Aktívna elektroosmóza na sanáciu muriva v obecnom byte
Aktívna elektroosmóza na sanáciu muriva v obecnom byte

Aktívna elektroosmóza na sanáciu muriva v obecnom byte

DryPol® 50m
Viac
Odvlhčovanie obecného bytu pomocou Drypolu a elektroosmózy
Odvlhčovanie obecného bytu pomocou Drypolu a elektroosmózy

Odvlhčovanie obecného bytu pomocou Drypolu a elektroosmózy

DryPol® 30m
Viac
Elektroosmóza na vysúšanie muriva v obecných bytoch
Elektroosmóza na vysúšanie muriva v obecných bytoch

Elektroosmóza na vysúšanie muriva v obecných bytoch

DryPol® 30m
Viac
Vysušenie a izolácia bytov pomocou bezdrôtovej elektroosmózy
Vysušenie a izolácia bytov pomocou bezdrôtovej elektroosmózy

Vysušenie a izolácia bytov pomocou bezdrôtovej elektroosmózy

DryPol® 30m
Viac
Odvlhčovanie a vysúšanie obecného bytového domu elektroosmózou
Odvlhčovanie a vysúšanie obecného bytového domu elektroosmózou

Odvlhčovanie a vysúšanie obecného bytového domu elektroosmózou

DryPol® 50m
Viac
Odvlhčenie obecného bytového domu bezdrôtovou elektroosmózou
Odvlhčenie obecného bytového domu bezdrôtovou elektroosmózou

Odvlhčenie obecného bytového domu bezdrôtovou elektroosmózou

DryPol® 50m
Viac
Izolácia elektroosmózou v obecných bytoch bytového domu
Izolácia elektroosmózou v obecných bytoch bytového domu

Izolácia elektroosmózou v obecných bytoch bytového domu

DryPol® 30m
Viac
Odstránenie vlhkosti v bytovom byte pomocou elektroosmózy
Odstránenie vlhkosti v bytovom byte pomocou elektroosmózy

Odstránenie vlhkosti v bytovom byte pomocou elektroosmózy

DryPol® 30m
Viac
Odstránenie vlhkosti v byte obecného domu odvlhčovačom Drypol
Odstránenie vlhkosti v byte obecného domu odvlhčovačom Drypol

Odstránenie vlhkosti v byte obecného domu odvlhčovačom Drypol

DryPol® 30m
Viac
Sanácia muriva bezzásahovou metódou – elektroosmózou
Sanácia muriva bezzásahovou metódou – elektroosmózou

Sanácia muriva bezzásahovou metódou – elektroosmózou

DryPol® 50m
Viac
Sanácia zámku - kultúrne pamiatky bez zásahov do stavby
Sanácia zámku - kultúrne pamiatky bez zásahov do stavby

Sanácia zámku - kultúrne pamiatky bez zásahov do stavby

DryPol® 50m
Viac
Bezzásahová sanácia a odvlhčenie muriva v kostole
Bezzásahová sanácia a odvlhčenie muriva v kostole

Bezzásahová sanácia a odvlhčenie muriva v kostole

DryPol® 50m
Viac
Bezdrôtová elektroosmóza v kostolíku s mierne navlhnutými múrmi
Bezdrôtová elektroosmóza v kostolíku s mierne navlhnutými múrmi

Bezdrôtová elektroosmóza v kostolíku s mierne navlhnutými múrmi

DryPol® 30m
Viac
Pomoc s hydroizoláciou kaplnky pomocou pulznej elektroosmózy
Pomoc s hydroizoláciou kaplnky pomocou pulznej elektroosmózy

Pomoc s hydroizoláciou kaplnky pomocou pulznej elektroosmózy

DryPol® 30m
Viac
Odstraňovanie vzlínajúcej vlhkosti v rozsiahlej budove zámku
Odstraňovanie vzlínajúcej vlhkosti v rozsiahlej budove zámku

Odstraňovanie vzlínajúcej vlhkosti v rozsiahlej budove zámku

DryPol® 30m
Viac
Bezdrôtové a bezzásahové vsúšanie vzlínajúcej vlhkosti na zámku
Bezdrôtové a bezzásahové vsúšanie vzlínajúcej vlhkosti na zámku

Bezdrôtové a bezzásahové vsúšanie vzlínajúcej vlhkosti na zámku

DryPol® 50m
Viac
Vysúšanie muriva v kostole pomocou bez zbytočných zásahov do budovy
Vysúšanie muriva v kostole pomocou bez zbytočných zásahov do budovy

Vysúšanie muriva v kostole pomocou bez zbytočných zásahov do budovy

DryPol® 50m
Viac
Efektívne vysúšanie a odvlhčovanie kultúrnej pamiatky / kaplnka
Efektívne vysúšanie a odvlhčovanie kultúrnej pamiatky / kaplnka

Efektívne vysúšanie a odvlhčovanie kultúrnej pamiatky / kaplnka

DryPol® 30m
Viac
Sanácia muriva bezdrôtovou elektroosmózou menšej kaplnky
Sanácia muriva bezdrôtovou elektroosmózou menšej kaplnky

Sanácia muriva bezdrôtovou elektroosmózou menšej kaplnky

DryPol® 30m
Viac

Recenzie a skúsenosti klientov so systémom Drypol®

Zariadenie Drypol máme namontované na obecnej budove už cca 5 rokov. Už u nás prebehla aj skúška, či odvlhčenie funguje.
Sme veľmi spokojní.

Věra Nedvědová, starostka obce
Lhota
DryPol® 30m
Close icon

Napíšte nám

Odoslaním súhlasíte s použitím vložených kontaktov na kontaktovanie našej spoločnosti alebo našich spolupracujúcich spoločností vo vašom regióne s cieľom odpovedať na vaše otázky.
Close icon

Chcete sa stať partnerom?