Garance vrácení peněz

Sťažnosti

Bezplatné a nezáväzné odborné prehliadky budov a merania vlhkosti kdekoľvek v Českej republike a na Slovensku.

Reklamačný protokol na stiahnutie

Tovar bude prijatý na reklamáciu za nasledujúcich podmienok:

  1. Pri uplatnení záručnej opravy (výmeny) je neoddeliteľnou súčasťou tohto reklamačného protokolu kópia faktúry alebo dodacieho listu vystaveného pri predaji tovaru.
  2. Tovar bude odovzdaný dodávateľovi na reklamáciu kompletný v pôvodnom obale alebo v obale, ktorý dostatočne chráni tovar počas prepravy (za tento obal zodpovedá zákazník), na náklady zákazníka.
  3. Tovar nesmie byť zákazníkom mechanicky poškodený. Pokusy zákazníka o opravu tovaru sú neprípustné a môžu byť považované za neoprávnenú reklamáciu!
  4. Dodávateľ sa zaväzuje vybaviť reklamáciu v prospech zákazníka v čo najkratšom čase a tovar bude pripravený na prevzatie dodávateľom do 30 dní od prevzatia. Ak zákazník predloží na reklamáciu nekompletný tovar, dodávateľ si vyhradzuje právo túto lehotu predĺžiť.
  5. Reklamujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že mu môžu byť účtované náklady spojené s neoprávnenou reklamáciou

Podpisom tohto reklamačného protokolu kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí. Kupujúci zároveň súhlasí so spracovaním osobných údajov na účely vybavenia reklamácie.

Close icon

Napíšte nám

Odoslaním súhlasíte s použitím vložených kontaktov na kontaktovanie našej spoločnosti alebo našich spolupracujúcich spoločností vo vašom regióne s cieľom odpovedať na vaše otázky.
Close icon

Chcete sa stať partnerom?