Garance vrácení peněz

Záruky a reklamácie

DryPol® System - záruka pohodlného, elegantného, ekonomcikého a predovšetkým ekologického a kvalitného prevedenia sanácie vlhkosti či vysušenia vlhkého muriva bezkontaktnou metódou s následnou kompletnou hydroizoláciou domu.

Využitím technológie DryPol® si zaistíte suchý dom pre Vás a pre niekoľko nasledujúcich generácií:

  • Jeden prístroj kompletne vysuší vlhkosť celého domu až 900m2  plochy stavby
  • DryPol® - 30 ročná písomna záruka na prevádzku a funkciu prístroja
  • Výkon prístroja pôsobí iba na vodu v murive - nemá akýkoľvek vplyv na nič iné
  • Možnosť PLNEJ ZÁRUKY za 300,- € s GARANCIOU VRÁTENIA VLOŽENÝCH PROSTRIEDKOV (platí v prípade obstarania prístroja formou samoinštalácie)
  • V prípade INŠTALÁCIE PRÍSTROJA FIRMOU je garancia vrátenia vložených prostriedkov obsiahnutá v písomnej zmluve ktorú s vámi uzatvorí predajca pri inštalácii
  • Mnohonásobne lacnejšia technológia ako podrezanie či injektáž so zhodným výsledkom
  • Úspora na vykurovanie celej stavby vďaka odstráneniu vzlínajúcej vlhkosti
  • Zvyšuje hodnotu nehnuťelnosti a odstraňuje plesne, bakterie i radón

Písomná garancia 30 rokov prevádzky prístroja - v cene!

Či už si zaobstaráte prvý alebo druhý typ prístroja na elektrofyzikálne vysušovanie muriva s jeho následnou kompletnou hydroizoláciou, okrem bežných záruk vyplývajúcich z platných právnych noriem Vám poskytujeme nadštandardnú záruku tridsať rokov na prevádzku prístroja zadarmo. Ak bude elektrofyzikálny bezkontaktný systém sanácie vlhkosti muriva a hydroizolácie stavieb nainštalovaný správne tak vám prístroj vysuší kompletne celý dom a následne hydroizoluje stavbu po celú garantovanú dobu prevádzky, teda po dobu tridsiatich rokov. Predpokladaná doba bezchybného chodu je však výrobcom odhadovaná na ďalších najmenej dvadsať rokov, čo znamená suchý dom bez vlhkosti, plesní a spórov s kompletnou hydroizoláciou pre niekoĺko následujúcich generácií ...

Plna garancia na vratenie vložených prostriedkov - za 300 € *

* Platí iba pri forme obstarania prístroja samoinštaláciou.

Hoci sa táto unikátna technológia na vysušovanie vlhkosti muriva môže pochváliť viac ako 3000 inštaláciami, a to ako súkromných, tak aj komerčných, historických či štátnych objektov, niektorí majitelia vlhkých nehnuteľností si želajú mať istotu o funkcii prístroja. Za nevratných 300,- € máte možnosť zaobstarať si PLNÚ GARANCIU na vrátenie prostriedkov za prístroj za predpokladu jeho vrátenia v pôvodnom stave. Podmienkou je prevedenie odborného meraní vlhkosti muriva certifikovanou firmou. 300,- € neplatíte ihneď, ale v rámci dodatočnej objednávky medzi dňom nákupu a 36. mesiacom prevádzky prístroja. Ak sa nedosiahne stavebných noriem, vrátime Vám vložené prostriedky za prístroj. Cena 300,- € je však nevratná. Prevedieme na Vašu žiadosť  odborné meranie vlhkosti muriva za 300,-€ a v prípade, že sa nedosiahnú hodnoty stavebných noriem za splnenia základných podmienok a DryPol® nepoškodený vrátite, písomne Vám garantujeme ​​navrátenie prostriedkov za prístroj. V prípade nezáväzné návštevy certifikovanej montážnej firmy prípadne spojené s odborným meraním vlhkosti muriva, nie je možné objednať program samoinštalácie.

Poznámka: Upozorňujeme, že pri samoinštaláciách je potrebné dopredu posúdiť príčinu navlhnutia muriva. Ak má vlhkosť vo vašom dome pôvod v prírodnom fyzikálnom jave označovanom ako tzv. zemná kapilárna vlhkosť, potom bude prístroj DryPol® fungovať. Pokiaľ však vaše múry navlhli pôsobením ostatných vplyvov, typicky napr. tlaková voda alebo zvod dažďovej vody, DryPol® pri takýchto prípadoch fungovať nebude.

Close icon

Napíšte nám

Odoslaním súhlasíte s použitím vložených kontaktov na kontaktovanie našej spoločnosti alebo našich spolupracujúcich spoločností vo vašom regióne s cieľom odpovedať na vaše otázky.
Close icon

Chcete sa stať partnerom?