Garance vrácení peněz

Záruky a reklamácie

Záruky a garancia na účinok a funkciu DryPol® system na vysušenie vlhkosti muriva stavieb

Záruka 3 roky na možnosť vrátenia (demontáž) prístroja DryPol® system a 100% vrátenia obstarávacej ceny za prístroj
Záruka 30 rokov na bezplatný servis prístroja DryPol® system - oprava alebo výmena prístroja zadarmo, zákazník hradí dopravu od sídla firmy (ak je vyžadovaná) podľa platných taríf alebo podľa dohody
Všetky záruky tu uvedené sú platné ako pre odborné inštalácie DryPol® systému firmou, tak aj pre obstaranie prístroja formou samoinštalácie (inštalácia zákazníkom)
Vykonávame zadarmo a nezáväzne odborné prehliadky stavieb kdekoľvek v ČR a na Slovensku

Záruka 3 roky na možnosť vrátenia prístroja DryPol® system za plnú obstarávaciu cenu

 • Písomná záruka formou zmluvy - Spoločnosť Elektrofyzika s.r.o. písomne garantuje 3 roky na dosiahnutie konečných a trvalých výsledkov zvyškovej vlhkosti vo vašej pôvodne vlhkej stavbe formou písomnej zmluvy s možnosťou odstúpenia od zmluvy a následného ekonomického vyrovnania v prípade nedosiahnutia maximálnych hodnôt zvyškovej vlhkosti v murive, a to: max 3% zvyškovej váhovej vlhkosti v murive v nadzemných častiach stavby a 6,5% zvyškovej váhovej vlhkosti v murive v podzemných častiach stavby, alebo všade tam, kde zemina z vonkajšej strany stavby prilieha k murivu stavby. V prípade nedosiahnutia týchto hodnôt k 3. roku prevádzky prístroja DryPol® system má zákazník právo na odstúpenie od zmluvy s dodávateľom, demontáž prístroja DryPol® system a vrátenie finančných prostriedkov uvedených na daňovom doklade.
 • Účinnosť prístroja DryPol® system musí byť posúdená odborným meraním vlhkosti v stavbe vykonanej dodávateľom v termíne 24. - 36. kalendárneho mesiaca od dátumu obstarania systému DryPol® system v prípade inštalácie firmou a medzi 33. - 36. kalendárnym mesiacom od dátumu nákupu pri obstaraní prístroja DryPol® system formou samoinštalácie, pričom zvyšková hodnota vlhkosti v murive zodpovedá dĺžke prevádzky technológie DryPol® system od dátumu inštalácie (nákupu).
 • Zákazník má tiež právo na predĺženie písomnej zmluvy na dobu podľa dohody so súčasnou úpravou výkonu prístroja DryPol® system priamo na stavbe. Všetky podrobné informácie o tejto záruke nájdete vo vzore zmluvy, ktorú vám na vyžiadanie zašleme na preštudovanie.

Záruka 30 rokov na bezplatný servis technológie DryPol® system

 • Z titulu Záručného listu poskytujeme k prístrojom DryPol® system záruku 30 rokov na bezplatný servis prístroja od dátumu obstarania systému v prípade poruchy zariadenia kedykoľvek počas tejto doby.
 • Záruka na prevádzku systému sa poskytuje na dobu 30 rokov od dátumu predaja odberateľovi, vyznačeného v daňovom doklade k prístroju. Výrobca zaručuje bezplatný servis prístroja počas záruky systému DryPol®.
 • Pre mimozáručný servis prístroja kontaktujte predajcu. Záruka sa vzťahuje iba na vady materiálu a výrobné nedostatky zistené počas záručnej doby. Poštovné a balné pri reklamácii reklamovaného tovaru ide na ťarchu odberateľa. Zákazník hradí dopravu do miesta inštalácie reklamovaného výrobku od sídla firmy podľa platných taríf alebo podľa dohody.

Odborné meranie zvyškovej vlhkosti v stavbe / meranie zvyškovej vlhkosti v murive pre vlastníkov technológie DryPol® systém

 • INŠTALÁCIA DryPol® systém FIRMOU: Záruka odborného merania vlhkosti muriva firmou po 2 rokoch prevádzky - medzi 24. - 36. mesiacom prevádzky prístroja DryPol® system. Prečo až po 2 rokoch? U tejto technológie (všeobecne osmóza) nemožno presne rozpoznať účinok a zistiť pravdivé hodnoty zostupu vlhkosti skôr ako za 1,5 roka! Tvrdenie o možnosti merania po 1/2 roku je zavádzajúce a zostup vlhkosti v rádoch desatín % nie je indikátorom správneho celkového výsledku vysušenia stavby. V tejto dobe osmóza začína ešte len pôsobiť, čo na procese odstraňovania vzlínajúcej vlhkosti technológiou DryPol® system máme overené 12 rokmi praxe! Meranie hodnôt vlhkosti muriva po 2 rokoch prevádzky prináša každému zákazníkovi istotu o stave hodnôt vlhkosti muriva jeho nehnuteľnosti. V prípade nedosiahnutia maximálnych hodnôt vlhkosti v murive vám vrátime 100% vložených finančných prostriedkov za prístroj DryPol® systém.
 • INŠTALÁCIA DryPol® systém ZÁKAZNÍKOM: Záruka odborného merania zvyškovej vlhkosti muriva medzi 33. - 36. mesiacom od dátumu obstarania prístroja DryPol® systém formou samoinštalácie (inštalácia zákazníkom).
 • Ponúkame zadarmo unikátny návod na meranie vlhkosti v murive samotným užívateľom DryPol® systém (svojpomocne) s využitím domáceho náradia. Meranie vlhkosti muriva svojpomocne zvládne ľahko manuálne zručný človek vďaka veľmi názornému obrázkovému návodu s postupom procesu merania vlhkosti v murive. Výšku hodnôt vlhkosti vo vašom murive a výsledky činnosti prístroja DryPol® systém môžete teda mať kedykoľvek pod kontrolou! Tento praktický návod na meranie vlhkosti muriva poskytujeme iba našim kientom.

Možnosť predĺženia záruky na DryPol® systém a možnosť odstúpenia od zmluvy

 • V prípade nedosiahnutia zaručovaných hodnôt zvyškovej vlhkosti v murive v rozsahu písomnej záruky má zákazník možnosť požiadať o predĺženie tejto záruky na dobu podľa vzájomnej dohody so súčasnou úpravou výkonu prístroja DryPol® systém priamo na stavbe, ktorá zaistí správnu interakciu zariadenia DryPol® systém so stavbou. K tejto úprave (štatisticky) je nutné pristúpiť v cca 3 – 4% všetkých inštalácií, a to vplyvom podmienok v stavbe alebo v okolí stavby. Vďaka možnosti týchto úprav dosahujeme takmer 100% účinnosť na akejkoľvek vlhkej stavbe.

Poznámka k zárukám prístroja DryPol® systém pre trvalú hydroizoláciu stavieb a odstránenie vzlínania vlhkosti do muriva

 • Pokiaľ si prajete uplatniť záruku na demontáž prístroja DryPol system a vrátenie finančných prostriedkov do neho investovaných, musí byť celý DryPol system + jeho príslušenstvo v porovnateľnom technickom i vizuálnom stave ako pri montáži alebo nákupe samoinštalácií! Pri akomkoľvek znehodnotení, poškodení prístroja DryPol system alebo jeho obale a to ako vizuálne tak aj technicky, bude zákazníkovi vrátená čiastka ponížená o cenu opravy a uvedenie prístroja DryPol system do pôvodného stavu! Dbajte na to pri každej činnosti v bezprostrednom okolí prístroja DryPol® system. Toto upozornenie platí aj pre prípady poruchy zariadenia. Dbajte na to pri každej činnosti v bezprostrednom okolí prístroja. V prípade, že zasielate prístroj / prístroje DryPol® system poštou alebo prepravcom na adresu dodávateľa, musí byť zariadenie zabalené podľa noriem s maximálnou ochranou proti pádu a poškodeniu technológie DryPol® system počas prepravy.
 • Dodávateľ neberie zodpovednosť za prípadné poškodenie prístroja počas akejkoľvek prepravy od odberateľa (zákazníka). Prístroj DryPol® system musí byť zaslaný ako cenný balík bez dobierky (doberačného)! V prípade zaslania dobierkou NEBUDE ZÁSIELKA PREVZATÁ a dodávateľ nepreberá zodpovednosť za náklady odberateľovi (zákazníkovi) týmto vzniknuté, alebo za poškodenie prístroja DryPol® system zavinené opakovanou prepravou.

Poznámka: Upozorňujeme, že pri samoinštaláciách je potrebné dopredu posúdiť príčinu navlhnutia muriva. Ak má vlhkosť vo vašom dome pôvod v prírodnom fyzikálnom jave označovanom ako tzv. zemná kapilárna vlhkosť, potom bude prístroj DryPol® fungovať. Pokiaľ však vaše múry navlhli pôsobením ostatných vplyvov, typicky napr. tlaková voda alebo zvod dažďovej vody, DryPol® pri takýchto prípadoch fungovať nebude.

Close icon

Napíšte nám

Odoslaním súhlasíte s použitím vložených kontaktov na kontaktovanie našej spoločnosti alebo našich spolupracujúcich spoločností vo vašom regióne s cieľom odpovedať na vaše otázky.
Close icon

Chcete sa stať partnerom?